Kalendarz

Kalendarz

Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. i Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.
Feb 24, 2022
(przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.
May 26, 2022
(przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r.
Sep 29, 2022
(przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
Skonsolidowany raport kwartalny za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022
Nov 30, 2022
(przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)