Kalendarz

Kalendarz

More events are coming soon.
Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej) za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r.
May 25, 2023
Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r.
Sep 28, 2023
Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej) za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.
Nov 16, 2023
Nadchodząca publikacja wybranych historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r. Nov 16, 2023
Nov 16, 2023 at 11:00 AM CET