News

Regulatory News / Latest Report

Dobrowolne zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

Czerwiec 26, 2023
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 17 / 2023

Podstawa prawna: Art. 11 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o wymogach przejrzystości, z późniejszymi zmianami (“Ustawa”)

Tytuł: Dobrowolne zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. otrzymała powiadomienie dotyczące znacznego pakietu akcji, przesłane przez akcjonariusza Spółki, tj. Mepinan S.à r.l. Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.