News

Regulatory News / Latest Report

Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 36/2022

Październik 27, 2022

Raport bieżący nr . 37/2022

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. implementująca dyrektywę 2007/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek giełdowych (z późn. zm.).

Tytuł: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 36/2022

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje, że w załączniku do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 27 października 2022 r. zidentyfikowano omyłkę pisarską.

Omyłka spowodowała zaniżenie liczby ważnie oddanych głosów i odpowiadającego jej udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów oddanych za uchwałą. Sprostowanie omyłki zwiększyło liczbę głosów „za” o 174 000 głosów i jako takie nie ma wpływu na wynik głosowania. Skorygowane liczby znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.