News

Regulatory News / Latest Report

Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2022

Styczeń 13, 2022

Raport bieżący nr 2/2022

Tytuł: Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2022

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje o datach publikacji raportów okresowych w roku 2022:

 1. Raport roczny za rok 2021:

  - Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. - 24 lutego 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),

  - Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. - 24 lutego 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

 1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  - Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. - 26 maja 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),

  - Skonsolidowany raport kwartalny za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 - 24 listopada 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

 1. Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. - 29 września 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Spółka informuje ponadto, że nie będzie publikować osobnych skonsolidowanych raportów kwartalnych za czwarty kwartał 2021 r. oraz za drugi kwartał 2022 r.

Późniejszy harmonogram raportowania dla okresów kończących się w 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest z oczekiwaną pierwszą konsolidacją  z Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o. (patrz raport bieżący nr 14/2021).

Podstawa prawna: Art. 3 i 4 luksemburskiej ustawy o obowiązku przejrzystości z 11 stycznia 2008 r. (z późn. zm.).

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830