News

Regulatory News / Latest Report

Dokooptowanie Pana Roya Perticucciego do rady dyrektorów na stanowisko dyrektora Allegro.eu i powołanie na stanowisko prezesa grupy Allegro

Wrzesień 21, 2022

Raport bieżący nr 33/2022

Podstawa prawna: Art 17 sec. 1 MAR - informacje poufne

Tytuł: Dokooptowanie Pana Roya Perticucciego do rady dyrektorów na stanowisko dyrektora Allegro.eu i powołanie na stanowisko prezesa grupy Allegro

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., rada dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) dokooptowała Pana Roya Perticucciego na stanowisko dyrektora Spółki i powołała go na stanowisko prezesa grupy Allegro, ze skutkiem od dnia 21 września 2022 r.

Pan Roy Perticucci zastępuje pana Françoisa Nuytsa, który złożył rezygnację ze stanowiska skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r., na pozostały okres kadencji pana Nuytsa, tj. do dnia 1 września 2026 r., zgodnie z 441-2 i 441-4 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (z późniejszymi zmianami).

Rada dyrektorów postanowiła zwołać walne zgromadzenie Spółki w celu potwierdzenia przez akcjonariuszy powołania pana Roya Perticucciego na stanowisko dyrektora Spółki. Informacja o zwołaniu walnego zgromadzenia zostanie opublikowana osobnym raportem bieżącym. 

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.