News

Regulatory News / Latest Report

Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Czerwiec 15, 2023
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 15/2023

Podstawa prawna: Art. 19 MAR

Tytuł: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2023 r. powiadomienia o transakcjach („Powiadomienie”), przesłanego przez Jonathana Easticka, Dyrektora Wykonawczego Spółki i Dyrektora Finansowego Grupy, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.


Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.