News

Regulatory News / Latest Report

Podpisanie aneksu do umowy Dodatkowego Kredytu na finansowanie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

Maj 31, 2022

Raport bieżący nr . 24/2022

Podstawa prawna: Article 17 MAR - inside information

Tytuł: Podpisanie aneksu do umowy Dodatkowego Kredytu na finansowanie nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z 9 grudnia 2021, dotyczącego ustanowienia finansowania kredytu pomostowego w kwocie 1 mld PLN (“Dodatkowy Kredyt”) pomiędzy Allegro Treasury S.à r.l. (dawniej: Adinan Midco S.à r.l.) i Santander Bank Polska S.A. w celu ułatwienia finansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o, Rada Dyrektorów Allegro.eu aktualizuje powyższą informację, infomując o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 roku aneksu do Dodatkowego Kredytu, zgodnie z którym termin spłaty Kredytu został przedłużony, z końca września 2022 r. (jak ustalono poprzednio), do końca września 2023 r.

Allegro.eu, jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.