News

Regulatory News / Latest Report

Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Kwiecień 24, 2023

24 kwietnia 2023

Raport bieżący nr 8/2023

Podstawa prawna: Art. 19 MAR

Tytuł: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. powiadomienia o transakcji („Powiadomienie”), które złożył Alvise Favara, członek zarządu Allegro sp. z o.o. (spółki zależnej Spółki) i Chief Commercial Officer, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienie dotyczy akcji Spółki, przysługujących i wydanych panu Favara jako transza nagrody przyznanej w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.