News

Regulatory News / Latest Report

Zawiadomienie o znacznych pakietach akcji

Czerwiec 21, 2023

Raport bieżący nr 16 / 2023

Podstawa prawna: Art. 11 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o wymogach przejrzystości, z późniejszymi zmianami (“Ustawa”)

Tytuł: Zawiadomienie o znacznych pakietach akcji

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje, że w dniach 16 i 19 czerwca 2023 r. otrzymała powiadomienia dotyczące znacznych pakietów akcji, przesłane przez akcjonariuszy Spółki, tj. Cidinan S.À R.L. i Permira VI Investment Platform Limited.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.