News

Regulatory News / Latest Report

powołanie nowego niezależnego Dyrektora

Czerwiec 22, 2022

Raport bieżący nr 28/2022

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacje poufne

Tytuł: powołanie nowego niezależnego Dyrektora

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pana Pedra Arnta na stanowisko niezależnego Dyrektora Spółki, na 6-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 22 czerwca 2022 r.

Życiorys zawodowy pana Arnta przedstawiono w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.