News

Regulatory News / Latest Report

Powołanie nowych niezależnych Dyrektorów

May 12, 2023 12:30 EDT

12 maja 2023 r.

Raport bieżący nr 13/2023

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacja poufna

Tytuł: Powołanie nowych niezależnych Dyrektorów

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało panią Catherine Faiers i pana Tomasza Suchańskiego na stanowiska niezależnych Dyrektorów Spółki, na 3-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 12 maja 2023 r.
Życiorysy zawodowe nowych Dyrektorów przedstawiono w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023 z dnia 28 marca 2023 r.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.