News

Regulatory News / Latest Report

Rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kwiecień 25, 2022

Raport bieżący nr 19/2022

Tytuł: Rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Rada dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") informuje o powzięciu informacji o wydaniu komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“KDPW”), zgodnie z którym z dniem 22 kwietnia 2022 r. 33 649 039 (trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN każda (“Akcje”) zostało zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych oraz oznaczonych kodem “LU2237380790”, na podstawie decyzji KDPW nr 348/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Rejestracja Akcji jest związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 336.490,39 PLN, tj. z 10 232 558,14 PLN do 10 569 048,53 PLN poprzez utworzenie i emisję Akcji w celu rozliczenia ceny nabycia udziałów w Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o., o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.