News

Regulatory News / Latest Report

Rekomendacja Rady Dyrektorów dotycząca kandydata na nowego niezależnego Dyrektora

Styczeń 21, 2022

Raport bieżący nr 3/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada dyrektorów („Rada”) Allegro.eu („Spółka”) postanowiła przedłożyć najbliższemu walnemu zgromadzeniu Spółki (którego data nie została jeszcze ustalona) rekomendację dotyczącą powołania Pana Pedro Arnta na niezależnego dyrektora, na podstawie rekomendacji komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji Spółki („Komitet”).

Pan Arnt został wskazany przez Komitet jako odpowiedni kandydat do powołania przez walne zgromadzenie Spółki. Pan Arnt spełnia kryteria określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz protokole Komitetu i wyraża zgodę na powołanie go na niezależnego dyrektora Spółki.

Pedro Arnt, obywatel Brazylii i Wielkiej Brytanii, od ponad 20 lat pracuje na różnych stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w branży technologii internetowych dla konsumentów, od 2011 roku pełniąc funkcję dyrektora finansowego MercadoLibre (MELI), jednej z największych i najbardziej szanowanych globalnych platform handlowych. Od momentu dołączenia w 1999 roku (rok założenia MELI) odgrywał kluczową rolę w rozwoju i międzynarodowej ekspansji firmy.

Ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami od wczesnych etapów rozwoju korporacyjnego i marketingu, poprzez zarządzanie operacjami związanymi z obsługą klienta, kontynuując karierę jako Wiceprezes ds. Planowania Strategicznego, Treasury i Relacji Inwestorskich oraz biorąc aktywny udział w przekształceniu spółki z prywatnej w publiczną. Dziś MercadoLibre zatrudnia ponad 30 000 pracowników i jest najpopularniejszą witryną e-commerce w Ameryce Łacińskiej pod względem liczby odwiedzających, przyciągając ponad 300 milionów zarejestrowanych użytkowników.

Przed dołączeniem do MercadoLibre Pedro pracował dla The Boston Consulting Group w biurach w Buenos Aires i São Paulo. Posiada tytuł licencjata, magna cum laude, uzyskany na Haverford College oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Rada uważa, że powołanie Pana Arnta na niezależnego dyrektora leży w najlepszym interesie Spółki, będąc krokiem w kierunku ogłoszonego celu, aby większość członków Rady była niezależna.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.