News

Regulatory News / Latest Report

Rezygnacja członka zarządu Allegro sp. z o.o.

Wrzesień 12, 2023

Raport bieżący nr 19/2023

Rezygnacja członka zarządu Allegro sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 17 MAR - informacja poufna

Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2023 r. pan Alvise Favara złożył rezygnację ze stanowiska członka zarządu Allegro sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej, będącej w pełni własnością Spółki oraz innych pozycji sprawowanych w grupie Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Alvise Favara wskazał, że rezygnuje z powodów osobistych.

Alvise Favara pozostanie dostępny do 31 marca 2024 r. dla zapewnienia płynnego przekazania funkcji swojemu następcy na stanowisku Chief Commercial Officer (CCO).

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.