News

Regulatory News / Latest Report

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu

Czerwiec 22, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 27/2022

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. implementująca dyrektywę 2007/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek giełdowych (z późn. zm.).

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje akcjonariuszy o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2022 roku. Treść uchwał wraz z wynikami głosowania stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.