News

Regulatory News / Latest Report

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu w dniu 12 maja 2023 r.

Maj 12, 2023

Raport bieżący nr 12/2023

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. implementująca dyrektywę 2007/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek giełdowych (z późn. zm.).

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu w dniu 12 maja 2023 r.

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje akcjonariuszy o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyły się 12 maja 2023 roku. Treść uchwał wraz z wynikami głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu.