News

Regulatory News / Latest Report

Tytuł: Dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji Allegro.eu do obrotu na GPW

Kwiecień 20, 2022

Raport bieżący nr 18/2022

Podstawa prawna: 17 MAR

Tytuł: Dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji Allegro.eu do obrotu na GPW

Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Uchwale nr 389/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku (“Uchwała”) stwierdził dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 33,649,039 (trzydziestu trzech milionów sześciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy trzydziestu dziewięciu) nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN każda (“Akcje”).

Zgodnie z Uchwałą, Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 kwietnia 2022 r. oraz oznaczenia ich kodem “LU2237380790”.

Akcje zostały wyemitowane w ramach rozliczenia ceny nabycia udziałów w Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o., o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.