News

Regulatory News / Latest Report

Tytuł: Powiadomienie o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Marzec 17, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 13/2022

Podstawa prawna: Art. 19 MAR

Tytuł: Powiadomienie o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 17 marca 2022 r. powiadomienia o transakcjach, przesłanego przez panią Carlę Smits-Nusteling, niezależną niewykonawczą Dyrektor Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.