News

Regulatory News / Latest Report

Tytuł: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Kwiecień 8, 2022

Raport bieżący nr 17/2022

Podstawa prawna: Art. 19 MAR

Tytuł: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. powiadomienia o transakcji („Powiadomienie”), przesłanego przez Alvise Favara, członka zarządu Allegro.pl sp. z o.o. – polskiej spółki zależnej Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Zawiadomienie dotyczy akcji Spółki przysługujących i wydanych jako pierwsza transza nagrody przyznanej Alvise Favara w ramach programu motywacyjnego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2022.

Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.