News

Regulatory News / Latest Report

Tytuł: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Marzec 15, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr: 12/2022

Podstawa prawna: Art. 19 MAR

Tytuł: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 marca 2022 r. powiadomienia o transakcji („Powiadomienie”), przesłanego przez Alvise Favara, członka zarządu Allegro.pl sp. z o.o. – polskiej spółki zależnej Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienie dotyczy instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki („AIP”, Plan Motywacyjny Allegro).

Szczegółowe informacje na temat AIP znajdują się w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2021.

Powiadomienie (w wersji poprawionej przez pana Favarę tego samego dnia) zostało załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.