News

Regulatory News / Latest Report

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Listopad 17, 2022

Raport bieżący nr . 38/2022

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacja poufna

Tytuł: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. niniejszym informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 r., którego termin publikacji wyznaczono pierwotnie na 24 listopada 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), zostanie opublikowany w dniu 30 listopada 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Przesunięcie daty publikacji raportu jest związane z tym, że Rada Dyrektorów potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji w kwestiach wymagających zarządczego osądu niezbędnego do finalizacji śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu Grupy.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.