News

Regulatory News / Latest Report

Zmiany w składzie zarządu Allegro.pl sp. z o.o.

Sierpień 27, 2021

Raport bieżący nr 9/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że 27 sierpnia 2021 r. Allegro.pl sp. z o.o. ("Allegro.pl"), spółka zależna będąca w pełni własnością Spółki, otrzymała rezygnację złożoną przez Damiana Zapłatę, członka zarządu Allegro.pl z zarządu Allegro.pl i roli Chief Commercial Officer ze skutkiem natychmiastowym.

W swojej rezygnacji Damian Zapłata podkreślił, że prawie rok po zakończonej sukcesem pierwszej ofercie publicznej Spółki, uznał, że spełnił swoją misję w Allegro.pl i jest to odpowiedni moment na ustąpienie ze stanowiska i podjęcie nowych wyzwań zawodowych. Damian przekazuje całemu zespołowi Allegro życzenia powodzenia i dalszych sukcesów.

Komentarz Francois Nuyts, Prezesa Allegro: "Jesteśmy bardzo wdzięczni Damianowi za jego wkład w rozwój Allegro oraz sukces osiągnięty przez naszą organizację w ostatnich latach. W tym czasie udało mu się zbudować solidne fundamenty biznesu, które w przyszłości nadal stanowić będzie podstawę rozwoju całej grupy Allegro. Damian zbudował też fantastyczny zespół Commerce, który z sukcesem realizuje naszą ambitną strategię wzrostu.  Choć decyzję Damiana o odejściu z Allegro przyjęliśmy ze smutkiem, życzymy mu powodzenia w jego dalszej drodze zawodowej.

Jednocześnie chciałbym ogłosić, że Aleksandra Sroka-Krzyżak, która obecnie pełni rolę Chief of Staff / Head of Strategy, będzie pełnić funkcję tymczasowego COO i pomoże pokierować zespołem komercyjnym, podczas gdy Grupa identyfikuje długoterminowe zastępstwo na rolę CCO.”