News

Regulatory News / Latest Report

Zmiany w składzie Zarządu Allegro.pl sp. z o.o.

Wrzesień 14, 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje, że 14 września 2021 r., Allegro.pl sp. z o.o. ("Allegro.pl"), spółka zależna będąca w pełni własnością Spółki, została poinformowana przez Pana  Seshashayee Sridhara (a.k.a. Mittu Sridhara), że nie jest on w stanie objąć obowiązków członka Zarządu Allegro.pl z dniem 1 października 2021, jak pierwotnie planowano w dzień jego powołania (zob. raport bieżący nr 7 z dnia 23 czerwca 2021) i złożył rezygnację z powołania do pełnienia tej funkcji.

W swojej rezygnacji Pan Sridhara  oświadczył, że podjął tę decyzję wyłącznie z powodów osobistych.

Komentarz Francois Nuyts, Prezesa Allegro: "Jesteśmy zasmuceni, że powody osobiste sprawiły, że Mittu Sridhara zrezygnował z dołączenia do Zarządu Allegro.pl jako Chief Technology Officer („CTO”) z dniem 1 października i w związku z tym kontynuujemy poszukiwanie długoterminowego zastępstwa dla Piotra Szybiaka, który zrezygnował w czerwcu po wielu latach pełnienia tej funkcji.
Jednocześnie jest mi przyjemnie ogłosić, że Marcin Mazurek, jeden z kluczowych dyrektorów w Zespole Technologii Allegro.pl, będzie nadal pełnić funkcję tymczasowego CTO i będzie kierować Zespołem Liderów Technologii/Technology Leadership Team w realizacji ambitnego programu innowacji."