Biography

Darren Huston

Darren Huston

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Niewykonawczy
Dołączył do grupy jako Executive Chairman w styczniu 2017 r. i został powołany na członka Rady Dyrektorów Emitenta 12 maja 2017 r., A po przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną (société anonyme) został powołany na stanowisko Dyrektora Emitenta w dniu 27 sierpnia 2020 r. Przedłużenie kadencji członka Rady Dyrektorów Emitenta nastąpiło przed Dniem Notowania, 1 września 2020 r. Wcześniej Darren Huston był Prezesem Booking.com i dyrektorem generalnym Grupy Priceline, a także pełnił różne funkcje w Microsoft (w tym jako CEO Microsoft Japan), Starbucks i McKinsey & Company. Jest również prezesem i założycielem BlackPines Capital Partners. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, posiada tytuł MBA Uniwersytetu Harvarda oraz tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.
Chairman of the Board