News

Regulatory News / Latest Report

Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Sierpień 11, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 32/2022

Postawa prawna: Art. 19 MAR

Tytul: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniach 10 i 11 sierpnia 2022 r. powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), przesłanych przez:

      (i) Jonathana Easticka, Dyrektora Wykonawczego Spółki, Dyrektora Finansowego Grupy i członka zarządu Allegro sp. z o.o.,
      (ii) Alvise Favara, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Commercial Officera oraz
      (iii) Davida Robertsa, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Technology and Product Officera;

zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienia przesłane przez pana Easticka i pana Favarę dotyczą instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki, natomiast Powiadomienia przesłane przez pana Robertsa dotyczą zarówno instrumentów finansowych związanych z akcjami, jak i akcji Spółki, przysługujących i wydanych jako pierwsza transza nagrody przyznanej Panu Robertsowi w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.