Kalendarz

Kalendarz

Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 r. i Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Mar 30, 2023
Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej) za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2023 r.
May 25, 2023
Wybrane historyczne skonsolidowane informacje finansowe (w formie raportu bieżącego) oraz aktualizację biznesową (w formie prezentacji i uzupełniającej informacji prasowej) za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.
Nov 16, 2023