IR Kontakt

IR Kontakt

Masz pytanie do zespołu Relacji inwestorskich?
Tomasz Poźniak, Investor Relations Director
Monika Lewczuk, Senior Investor Relations Manager
Allegro.eu S.A.
1, rue Hildegard von Bingen
L - 1282 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
e-mail: IR@allegro.eu

Kontakt dla mediów:
e-mail: press@allegro.eu

 

Allegro.eu, spółka akcyjna (société anonyme) utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, adres: Hildegard von Bingen 1, L - 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B214830.