News

Regulatory News / Latest Report

Allegro informuje o transakcjach związanych z programem skupu akcji własnych, przeprowadzonych w dniach 22 i 23 lutego 2023 r.

Luty 27, 2023

Raport bieżący nr 3/2023

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.; Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Tytuł:  Allegro informuje o transakcjach związanych z programem skupu akcji własnych, przeprowadzonych w dniach 22 i 23 lutego 2023 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu („Rada” i „Spółka”) informuje o transakcjach zawartych na akcjach własnych w dniach 22 i 23 lutego 2023 r. Informacje, zarówno w formie zbiorczej, jak i szczegółowej, prezentowane są w załącznikach sporządzonych na podstawie informacji otrzymanych od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, firmy inwestycyjnej prowadzącej program skupu akcji własnych.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830