News

Regulatory News / Latest Report

Allegro informuje o zakończeniu programu skupu akcji własnych

Luty 27, 2023

Raport bieżący nr 4/2023

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia MAR

Tytuł: Allegro informuje o zakończeniu programu skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2023 i nr 3/2023, Rada Dyrektorów Allegro.eu („Rada” i „Spółka”) informuje o zakończeniu programu skupu akcji własnych ogłoszonego w dniu 21 lutego 2023 r. (Program").

Łącznie w ramach Programu nabyto 725 000 akcji, stanowiących 0,07 % kapitału zakładowego Spółki.

  • Okres, w którym nabywano akcje: 22 i 23 marca 2023 r. (na podstawie daty transakcji)
  • Liczba nabytych akcji: 725 000
  • System obrotu - GPW
  • Kwota, za którą nabyto akcje: 20 055 596,08 zł

Jak poinformowano w chwili uruchomienia Programu, jego celem jest realizacja nagród przyznanych w ramach pracowniczego programu motywacyjnego Allegro.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830