News

Regulatory News / Latest Report

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

Kwiecień 5, 2023

Raport bieżący nr 6/2023

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. o wykonywaniu praw akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółek notowanych na giełdzie oraz dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy na giełdzie spółki, z późniejszymi zmianami.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Allegro.eu

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje akcjonariuszy, że w dniu 12 maja 2023 r. odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie (“ZWZ”) i nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki (“NWZ”).

Akcjonariusze są zaproszeni do udziału w ZWZ i NWZ, które odbędą się w Hotel Le Royal, 12 Bd Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga: ZWZ w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 13.00, a NWZ (które odbędzie się przed notariuszem luksemburskim) - w dniu 12 maja 2023 r. o godz. 14.00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

Dokumenty i informacje dotyczące Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.allegro.eu w szczególności w zakładce „Inwestorzy”.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.