News

Regulatory News / Latest Report

Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Kwiecień 28, 2023
Supporting Materials:

28 kwietnia 2023

Raport bieżący nr 9/2023

Podstawa prawna: Art. 19 MAR

Tytuł: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. powiadomień o transakcjach („Powiadomienie”), przesłanych przez:

(i) Roya Perticucci, Dyrektora Wykonawczego Spółki, Prezesa (CEO) Grupy i prezesa zarządu Allegro sp. z o.o. (spółki zależnej Spółki),
(ii) Jonathana Easticka, Dyrektora Wykonawczego Spółki, Dyrektora Finansowego Grupy i członka zarządu Allegro sp. z o.o.,
(iii) Alvise Favara, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Commercial Officera oraz
(iv) Davida Robertsa, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Technology and Product Officera;

zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienia dotyczą instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.