News

Regulatory News / Latest Report

Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Maj 8, 2023
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 10/2023 

Podstawa prawna: Art. 19 MAR 

Tytuł: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR 

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 4 maja 2023 r. powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), przesłanych przez: 

(i) Roya Perticucci, Dyrektora Wykonawczego Spółki, Prezesa (CEO) Grupy i prezesa zarządu Allegro sp. z o.o. (spółki zależnej Spółki) oraz 

(ii) Davida Robertsa, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Technology and Product Officera; 

zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR). 

Powiadomienia dotyczą akcji Spółki, przysługujących i wydanych ww. osobom jako transza nagrody przyznanej w ramach programu motywacyjnego Spółki. 

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu. 

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.