News

Regulatory News / Latest Report

Przesunięcie planowanego terminu zawarcia umowy pomiędzy Allegro Pay sp. z o.o., Aion Bank i Vodeno w sprawie uruchomienia usług w modelu Bank-as-a-Service

Kwiecień 6, 2023

Raport bieżący nr 7/2023

Tytuł: Przesunięcie planowanego terminu zawarcia umowy pomiędzy Allegro Pay sp. z o.o., Aion Bank i Vodeno w sprawie uruchomienia usług w modelu Bank-as-a-Service

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacja poufna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r., Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) aktualizuje informację dotyczącą daty planowanej umowy pomiędzy Allegro Pay sp. z o.o. („Allegro Pay”, spółka w 100% zależna od Spółki), Aion Bank SA/NV oraz Vodeno sp. z o.o. („Umowa”) w zakresie nowych produktów opartych o model Banking-as-a-Service (“BaaS”): Umowa nie zostanie zawarta w ogłoszonym wcześniej planowanym terminie 28 kwietnia 2023 r. Umowa zostanie zawarta w późniejszym terminie, w związku z toczącymi się pracami nad szczegółami dotyczącymi produktów i usług, które będą oferowane w modelu BaaS. Plan wdrożenia pozostaje bez zmian. O zawarciu Umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.