News

Regulatory News / Latest Report

Rekomendacja Rady Dyrektorów dotycząca kandydatów na nowych niezależnych dyrektorów niewykonawczych

March 28, 2023 12:40 EDT

Raport bieżący nr 5/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Rada dyrektorów („Rada”) Allegro.eu („Spółka”) postanowiła przedłożyć najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki rekomendację dotyczącą powołania Catherine Faiers and Tomasza Suchańskiego na stanowiska niezależnych dyrektorów niewykonawczych, na podstawie rekomendacji komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji Spółki („Komitet”).

Zarówno pani Faiers, jak i pan Suchański zostali wskazani przez Komitet jako odpowiedni kandydaci do powołania przez walne zgromadzenie Spółki. Kandydaci spełniają kryteria określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz protokole Komitetu oraz wyrażają zgodę na powołanie ich na niezależnych dyrektorów Spółki.

Z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych związanych ze sprzedażą, marketingiem, produktem, technologią, finansami i operacjami, Catherine Faiers jest wysoko cenioną liderką e-commerce. Była odpowiedzialna za pomyślne przeprowadzanie transformacji cyfrowych, danych i technologii na trzech wiodących rynkach typu marketplace: Auto Trader, Addison Lee i Trainline. Obecnie pełni funkcję Chief Operating Officer w Auto Trader Group plc (spółka z listy FTSE 100), będąc dyrektorem wykonawczym, uczestniczką wszystkich komitetów Zarządu oraz członkinią Zespołu Wykonawczego. Jej poprzednim stanowiskiem była rola dyrektor operacyjnej w Addison Lee, odpowiedzialnej za prowadzenie bieżącej działalności firmy, strategię i fuzje i przejęcia. Wcześniej, pracując jako dyrektor wiodącego przedsięwzięcia internetowego (Trainline), była odpowiedzialna za strategię, zmiany, fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie.

Catherine Faiers zdobyła kierownicze doświadczenie w finansach korporacyjnych, doradzając na poziomie zarządu spółkom publicznym i prywatnym w zakresie: fuzji i przejęć, zadłużenia, IPO i emerytur. Pracowała również jako biegły rewident i lider zespołu audytu dla wielu kluczowych klientów w PwC.

Tomasz Suchański jest prezesem Grupy Żabka. Jego wieloletnie doświadczenie i dogłębne zrozumienie mechanizmów rządzących branżą pozwala mu kierować działaniami Grupy Żabka w sposób, który zaowocował pozycją lidera modelu convenience w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zanim został dyrektorem generalnym Żabki w marcu 2016 r., był związany z różnymi spółkami Jeronimo Martins. Pracował w międzynarodowych strukturach firmy, a wcześniej w latach 2011-2014 był dyrektorem generalnym Biedronki w Polsce. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora finansowego Jeronimo Martins Polska, członka zarządu tej spółki oraz dyrektora operacyjnego regionu centralnego. Przed przyjazdem do Polski w 2005 roku pracował na rynku międzynarodowym zajmując się portugalskimi sieciami grupy Jeronimo Martins. W 2003 roku objął stanowisko dyrektora finansowego sieci hurtowni Recheio, a wcześniej jako członek działu finansowego odpowiadał za supermarkety Pingo Doce i hipermarkety Feira Nova.

Rada uważa, że powołanie Catherine Faiers i Tomasza Suchańskiego na niezależnych Dyrektorów leży w najlepszym interesie Spółki, będąc krokiem w kierunku ogłoszonego celu, aby większość członków Rady była niezależna najpóźniej do dnia 1 września 2026 r.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.