News

Regulatory News / Latest Report

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu

Październik 27, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 36/2022

Podstawa prawna: Luksemburska ustawa z dnia 24 maja 2011 r. implementująca dyrektywę 2007/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek giełdowych (z późn. zm.).

Tytuł: Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Allegro.eu

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje akcjonariuszy o treści uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 27 października 2022 roku. Treść uchwały wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.