News

Regulatory News / Latest Report

Zawiadomienia o znacznych pakietach akcji

April 30, 2024 13:51 CEST

Raport bieżący nr 11/2024

Podstawa prawna: Art. 11 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o wymogach przejrzystości, z późniejszymi zmianami

Tytuł: Zawiadomienia o znacznych pakietach akcji

Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje, że:

1/ w dniu 25 kwietnia 2024 r. otrzymała powiadomienie dotyczące znacznego pakietu akcji, przesłane przez akcjonariusza Spółki, tj. Cidinan S.À R.L.

2/  w dniu 30 kwietnia 2024 r. otrzymała powiadomienie dotyczące znacznego pakietu akcji, przesłane przez akcjonariusza Spółki, tj. Permira VI Investment Platform Limited.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.