News

Regulatory News / Latest Report

Zmiany w składzie 1/ zarządu Allegro sp. z o.o. i 2/ Rady Dyrektorów Allegro.eu Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Rada”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r.

Lipiec 4, 2022

Raport bieżący nr 29/2022

Podstawa prawna: Article 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Tytuł: Zmiany w składzie 1/ zarządu Allegro sp. z o.o. i 2/ Rady Dyrektorów Allegro.eu Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Rada”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r.:

  1. Allegro.eu (“Spółka”) otrzymało rezygnację Francoisa Nuytsa (członka Rady) z funkcji Dyrektora, skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r.;
  2. Allegro sp. z o.o. ("Allegro"), spółka zależna Spółki otrzymała rezygnację Francoisa Nuytsa z funkcji członka zarządu Allegro, skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r.;
  3. Roy Perticucci został powołany na stanowisko prezesa i członka zarządu Allegro z dniem 1 września 2022.

Po 31 sierpnia 2022 r., gdy rezygnacja Francoisa Nuytsa stanie się skuteczna, Rada powoła Roya Perticucciego jako członka Rady uzupełniającego jej skład, a powołanie to zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez akcjonariuszy na pierwszym walnym zgromadzeniu po tej dacie.

Francois Nuyts pozostanie prezesem zarządu Allegro do 31 sierpnia 2022 roku. Następnie pozostanie dostępny aby wspierać Roya Perticucciego dla zapewnienia płynnego przekazania funkcji.

Roy Perticucci posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami e-commerce, jak również duże osiągnięcia w budowaniu międzynarodowych organizacji. W latach 2013-2020 zarządzał europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, równocześnie przez pewien czas odpowiadając za te same obszary w Ameryce Północnej. Uprzednio pełnił wysokie funkcje w innych dużych przedsiębiorstwach handlowych, włączając w to Ahold (Albert.nl), Dixon’s oraz Tesco w Europie. Jako Development Director, a później Operations Director w Tesco.com nadzorował rozwój największej na świecie platformy zakupów z dostawą do domu w czasie jej gwałtownego wzrostu. Jego wkład obejmował również uruchomienie pierwszego w firmie "dark store”, Wine Warehouse, a także dostawcy usług internetowych Tesco.net. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w Accenture w Mediolanie, a potem jako konsultant w Boston Consulting Group w Monachium.

Przewodniczący Rady Spółki Darren Huston z zadowoleniem powitał nowego CEO, który przejmuje stery od lidera z ogromnym dorobkiem w Allegro.

”Rada prowadziła wnikliwe poszukiwania i jesteśmy dziś dumni, że możemy ogłosić Roya jako naszego przyszłego CEO. Roy został wybrany spośród puli znakomitych globalnych liderów” - mówi Darren Huston. „Roy ma z pewnością wysoko zawieszoną poprzeczkę. Francois zaczął kierować firmą od 2018 r. i doprowadził ją do tego, czym Allegro jest dzisiaj — europejskim championem e-commerce i przodującą, globalną platformą sprzedażową. Nie tylko koncentrował on swoje wysiłki na usprawnianiu naszego biznesu, ale także nadzorował debiut giełdowy firmy — największy, jaki kiedykolwiek widziała warszawska giełda. Francois poprowadził też Allegro na rynki międzynarodowe m.in. poprzez przejęcie Grupy Mall, stworzył podstawy firmowej sieci dystrybucji przesyłek, a także z sukcesem uruchomił Allegro Pay. Dziękuję, Francois."

„Firma jest w najlepszych rękach” - dodaje Francois Nuyts. „Jestem tego bardziej niż pewien, ponieważ znam Roya od dawna. Mój czas w Allegro dobiegnie końca we wrześniu i było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Wielkie podziękowania dla koleżanek i kolegów z firmy, ponieważ zbudowaliśmy organizację na światowym poziomie. Mamy firmę prawdziwie skoncentrowaną na kliencie, która teraz będzie rozszerzać swoją najwyższą jakość obsługi także na  klientów z innych krajów — czy to kupujących, czy sprzedających. Mogę sam spokojnie powiedzieć, że na pewno nie dokonałem jeszcze swojego ostatniego zakupu na Allegro."


Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.