News

Regulatory News / Latest Report

Allegro Pay sp. z o.o. rozszerza zakres współpracy z AION Bank

December 6, 2022 0:00 CET

Raport bieżący nr 40/2022

Tytuł: Allegro Pay sp. z o.o. rozszerza zakres współpracy z AION Bank

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacja poufna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z 11 października 2021 r. Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) niniejszym informuje, że począwszy od dnia 6 grudnia 2022 r. Allegro Pay sp. z o.o. – spółka pośrednio zależna, rozszerzy obecną współpracę w ramach Umowy Sprzedaży Wierzytelności z dnia 11 października 2021 r. z Aion Bank SA / NV, instytucją kredytową utworzoną jako spółka akcyjna (société anonyme / naamloze vennootschap) zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Brukseli, Belgia działającą poprzez oddział „Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce" z siedzibą w Warszawie (“Aion”).

W ramach rozszerzonej współpracy Allegro Pay może również oferować Aion wierzytelności z tytułu kredytów 30-dniowych (typu „kup teraz, zapłać później”). Do tej pory wierzytelności nabywane przez Aion ograniczały się do kredytów konsumenckich o różnej liczbie rat.

Poprzez sprzedaż kredytów konsumenckich “Kup teraz, zapłać później” do AION w ramach rozszerzonej współpracy, Spółka spodziewa się, że wartość portfela pracujących kredytów klientów, które musi sfinansować z własnych zasobów kapitałowych, zmniejszy się proporcjonalnie.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.