News

Regulatory News / Latest Report

Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2023 r.

Maj 25, 2023

Raport bieżący nr 14/2023

Podstawa prawna: Article 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Tytuł: Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2023 r.

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) prezentuje wybrane niebadane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2023 r. (“1 kw. 2023 r.”) jako załącznik do niniejszego raportu. Załącznik zawiera również komentarz na temat trendów rozwoju GMV w pierwszych tygodniach drugiego kwartału 2023 r. (“2. kw. 2023 r.”) oraz prezentację oczekiwań i celów Spółki na 2. kw. 2023 r., zgodnie ze zwyczajowymi ujawnieniami kwartalnymi Spółki na temat aktualnych trendów sprzedażowych i oczekiwań.

Dodatkowo prezentacja wynikowa Spółki za 1 kw. 2023 r., komunikat prasowy oraz plik excel z kluczowymi danymi finansowymi dostępne są do pobrania na stronie https://about.allegro.eu/financial-results.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.