News

Regulatory News / Latest Report

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Mall Group i WE|DO za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022

Maj 13, 2022
Supporting Materials:

Raport bieżący nr 23/2022

Podstawa prawna: Art. 17 Rozporządzenia MAR – informacja poufna

Tytuł: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Mall Group i WE|DO za rok obrotowy zakończony 31 marca 2022

W nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia umowy nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. („Spółki Przejmowane”) oraz (ii) raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zamknięcia transakcji nabycia Spółek Przejmowanych, Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje, że otrzymała od kierownictwa Spółek Przejmowanych wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2022 r. 

Wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Spółce i dostarczają odpowiednich i porównywalnych informacji finansowych o wynikach Spółek Przejmowanych w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających ich nabycie w dniu 1 kwietnia 2022 r. Wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają corocznemu procesowi badania, który – zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę informacjami – trwa i nie zostało zakończone na dzień niniejszego raportu bieżącego.

Wybrane informacje finansowe z tych sprawozdań załączono do niniejszego raportu.

Wstępne informacje finansowe są publikowane wyłącznie w celu dostarczenia inwestorom najbardziej aktualnych i porównywalnych informacji finansowych dostępnych za 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę przejęcia. Niniejsze informacje finansowe podlegają aktualizacji w wyniku corocznego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, i w związku z tym mogą nadal podlegać zmianom.

Konsolidacja wyników finansowych Spółek Przejmowanych przez Spółkę rozpocznie się od 1 kwietnia 2022 roku.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.