Akcjonariusze

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Permira VI Investment Platform Limited 262 928 572 24,88% 262 928 572 24,88%
Cidinan S.à r.l. 228 155 845 21,59% 228 155 845 21,59%
Pozostali akcjonariusze 565 820 436 53,54% 565 820 436 53,54%
Razem: 1 056 904 853 100,00% 1 056 904 853 100,00%

 

The graph represents total number of shares admitted for trading.

Dane na dzień 10 października 2023 r.