Akcjonariusze

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Cidinan S.à r.l. 262,928,572 24.88% 262,928,572 24.88%
Permira VI Investment Platform Limited 262,928,572 24.88% 262,928,572 24.88%
Mepinan S.à r.l. 58,428,574 5.53% 58,428,574 5.53%
Pozostali akcjonariusze 472,619,135 44.72% 472,619,135 44.72%
Total: 1,056,904,853 100.00% 1,056,904,853 100.00%

 

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Dane na dzień 13 czerwca 2023 r.