Akcjonariusze

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Cidinan S.à r.l. 286,778,572 27.13% 286,778,572 27.13%
Permira VI Investment Platform Limited 286,778,572 27.13% 286,778,572 27.13%
Mepinan S.à r.l. 63,728,574 6.03% 63,728,574 6.03%
Pozostali akcjonariusze 419,619,135 39.70% 419,619,135 39.70%
Total: 1,056,904,853 100.00% 1,056,904,853 100.00%

 

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Dane na dzień 1 kwietnia 2022 r.