Akcjonariusze

Akcjonariusze

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Cidinan S.à r.l. 286,778,572 28.03% 286,778,572 28.03%
Permira VI Investment Platform Limited 286,778,572 28.03% 286,778,572 28.03%
Mepinan S.à r.l. 63,728,574 6.23% 63,728,574 6.23%
Pozostali akcjonariusze 385,970,096 37.72% 385,970,096 37.72%
Total: 1,023,255,814 100.00% 1,023,255,814 100.00%

 

Wykres przedstawia całkowitą liczbę akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Dane na dzień 17 marca 2021 r.